...

رسم ذوزنقه و متوازی الاضلاع در فوتوشاپ

رسم ذوزنقه و متوازی الاضلاع در فوتوشاپ

رسم ذوزنقه قائم الزاویه در فوتوشاپ:

ابتدا با استفاده نوار ابزار سمت چپ یک مستطیل رسم میکنیم.

برای کشیدن ذوزنقه قائم الزاویه، ابتدا مستطیل رسم شده را انتخاب نمایید، سپس کلیدهای ترکیبی Ctrl+T کیبورد خود را فشار دهید.

 

رسم ذوزنقه با فوتوشاپ

یا برای رسم ذوزنقه قائم الزاویه پس از انتخاب شکل از منوی بالا روی گزینه  Edit  و پس از آن Transform Path  وو بعد skew را انتخاب کنید. همانند عکس زیر….

پس از این کار، موس را روی گوشه ای از مستطیل ببرید که می خواهید با جا به جایی آن، ذوزنقه ایجاد شود. حالا آن را در راستای ضلع مورد نظر (عمودی یا افقی) به داخل (یا حتی خارج) حرکت دهید تا مطابق شکل زیر ذوزنقه رسم شود. همچنین میزان تغییر زاویه خط عمودی که حالا متمایل شده بر حسب درجه در کنار نشانگر موس نمایش داده می شود.

 

همان طور که می بینید ذوزنقه قائم الزاویه ما به راحتی در فتوشاپ رسم شد. حالا برای تثبیت ذوزنقه روی تیک نوار بالای فتوشاپ کلیک کنید.

تدریس آسان

شما هم به راحتی میتوانید به جمع مدریس ما بپیوندید.

حفظ حقوق تولید کننده

سایت آموزشی بنیار این نوید را به تمام تولید کنندگان محتوا میدهد که تمامی ویدیو های فروشی آنها، کد گذاری شده و امکانات حفظ حقوق تولید کننده را فراهم آورده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.