...

مدرسان بنیار

مدرسان بنیار

فاطمه دهقانی نیری

فاطمه دهقانی نیری

مدرس زبان انگلیسی، مترجم

لیلا رحیمی

مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول

نرگس اُستایی

مدرس زبان انگلیسی، ریاضیات دبستان

رضا عیسی ملکی

مدرس در زمینه های طراحی لوگو، لوگوموشن، طراح سایت و برنامه نویس php و…

داریوش فتحی

داریوش فتحی

مدرس زبان انگلیسی

مهدیار سعادتی نیا-دوره زیست شناسی دهم

مهدیار سعادتی نیا

مدرس زبان انگلیسی

محمد حسین زنوزی

محمد حسین زنوزی

دبیر ادبیات، علوم فنون ادبی(تدریس

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.